Heilige Gees

WAAROM het ons Heilige Gees nodig?

OM GOD SE DROME TE VERWESENLIK

Dis ‘n buitengwoon Goddelike geskenk om ‘n rigting gewende profetiese woord vir jou lewe te ontvang.

 • Party van ons kry dit nie, want God praat op ‘n ANDER manier mens ons.
 • Of ons moet God nog bietjie soek. Jeremia 29:13 se ons sal God soek en Hom vind as ons na Hom soek MET ONS HELE HART.
 • Andere het verstaan doodeenvoudig nie die waarde daarvan nie, en daarom mors niemand hulle asem daarop nie. Of hulle is krities omdat hulle nie dadelik sien hoe die woord tot vorming en werking van mense se lewens lei nie, net omdat hulle nie dadelik resultate sien nie. En dan klim hulle soos wolwe in en verwoes die mense wat ure in God se teenwoordigheid gaan spandeer het om woord vir andere te kan gee.
 • Ander weet weer nie omwat om daarmee te maak nie. Of jy nou woord het of nie, WAAROM is dit van kardinale belang om Heilige Gees se stem te ken? WANT SONDER SY STEM GAAN JY NOOIT WEET WAARHEEN JOU LEWE OPPAD IS OF WAAR JY NOU IS NIE!!!

Dis nogal KRAGTIG. Want dit bepaal jou toekoms EN jou einde.

Een van DIE BESTE redes in die ganse heelal is omdat ons as mense geneig is om die verkeerde interpreteerder te he – die verkeerde tolk en die verkeerde VERTOLKING. Of die verkeerde vertaling.

Nee, dit gaan nie oor die stryd van wie se Bybel is reg nie. Party mense hoor en hulle kry verkeerde tolke in hulle agterkoppe. Ander lees nonsens en dink die hele wereld is Doringrosie en die Heks.

Partykeer dink jy dat jy gehoor het wat iemand dink of praat. Terwyl hulle in gans ‘n ander TAAL praat. BEDOEL JY WAT EK VERSTAAN?! Dis maklik – dis soos om die rympie van die muishond en die dubbel-loop haelgeweer direk in Engels te vertaal. ALMAL van ons moet leer om Heilige Gees taal te verstaan. Mens is nie een dag pikswart van sonde en woeps! die volgende dag verstaan jy alles van die Koninkryk van Lig nie.

Ons interpreteer ons ganse lewens rondom een mislukking, ons kyk na ons toekoms deur die brilletjies van ons foute en tekortkominge. Ons weet wat in ons kinders se lewens gaan gebeur as gevolg van ons eie foute. Mens noem dit graag ervaring. (Ervaring raak ‘n probleem as dit doem-voorspellings word.)

Jy kan nie jou doel besef en bereik as “perpetual pain” jou bly martel en kruppel maak nie. Jy gaan nooit vooruit kom so nie.

Ons moet begin hoor wat Heilige Gees oor ons lewens se. Dis soos iemand wat skiet en die teiken moet begin tref.

Hoe weet jy as dit NIE Heilige Gees is wat met jou praat nie?

a) As daar te veel gepraat word. Van die begin af het God reguit en en maklik met die mens gekommunikeer. As iemand te veel sê, maak jou uit die voete. Jy gaan verward raak. Te veel gepraat is ‘n gekarring met feite of ‘n deurmekaar siel. En die duiwel gaan gedagtes in jou kop saai van wat jy dink ander mense dink oor jou.

b) As mense jou afsny. Die vyand vat jou woorde, draai dit om, en se goeters wat jy NOOIT gese het nie.

Leer die volgende les van Josef:

Die GROOTSTE plan van die vyand is om elke gebrek of mislukking in jou lewe te gebruik om te sorg dat jy nie jou doel bereik nie.

Jy mag dalk nou op ‘n kruis wees in jou lewe, maar OPSTANDINGSKRAG is joune.

MOENIE so hard bly fokus op wie jy verloor het en waarmee jy drooggemaak het, dat dit jou kop so verwoes, dat jy net nie vorentoe kan kom nie.

Ons het Heilige Gees nodig vir die hoendervleis-aanrakings van iets moois. Ons het Heilige Gees nodig vir die bewustheid van God se Gees. Bid in tale – dis hemels. Raak begeesterd en sing so hard soos jy kan – dis wonderlik. Maar weet jy waarvoor het ons Heilige Gees REGTIG nodig?

Vir daardie diep innerlike dinge, die krete vanuit jou diepste wese, wat woorde nie kan beskryf nie. VIR DIE REALISERING VAN DIE GODDELIKE DROOM WAT GOD IN JOU GESIT HET.

HEILIGE GEES EN HARTSBEGEERTES

Bid vir die volgende dinge:

 1. Bid vir Heilige Gees interpretasie. Soos Paulus gese het. Here, help my om my drome en diepste hartsbegeertes te interpreteer. (Desires) Partykeer weet jy nie eers wat jy wil he nie. Paulus se ek doen wat ek nie wil nie en andersom. Jy het n nuwe gees, maar jy het ook die ou vlees. Die een oomblik kan mens heeltemal geesgedrewe wees, en die volgende oomblik kan jy dink dat God net ‘n oomblikkie moet wag, jy wil net gou vrek graag ietsie doen.

As Heilige Gees nie my diepste begeertes VIR MY interpreteer nie, gaan ek my hele lewe rondhardloop om te begeer om te he wat ek wil he, en ek gaan nooit daarby uitkom nie. Dis wat mens noem frustrasie. En dan eindig jy op ‘n plek op waar jy nie eers wil he wat jy het nie.

‘n Mens KAN NIE self interpreteer wat JY DINK GOD BEDOEL nie.

Alles in die lewe gaan nie oor duiwels nie. Partykeer gaan dit nie oor die keuse tussen die Here en die duiwel nie. Soms neem die duiwel ‘n godgegewe begeerte en maak dit pervers (maw trek dit skeef). Dis soos die begeerte om raakgesien te word vir iets wat jy regtig goed kan doen. Perversie draai dit om na ‘n begeerte om beroemd te wees. Mense is eenvoudig nie gebou om soveel aandag te geniet soos wat beroemde mense ontvang nie. En as jy kyk hoeveel beroemde mense wil nie eers meer WIL lewe nie, behoort dit vir jou iets duidelik te maak. Wat is die regtige dinge wat ek wil he? Is dit regtig mense wie se monde oophang omdat ek so awesome is? Of is dit omdat ek nie eintlik GESIEN wil word nie, maar omdat ek WERKLIK GEKEN wil wees?

As God jou jou regtige hartsbegeerte kan wys, kan jy iets begryp. Mens doen allerhande dinge om deur mense raakgesien te word, maar God is die enigste een wat jou werklik KEN. Van naby en van ‘n distansie af. As mense jou ken, kan hulle jou nog stees alleen laat voel, maar as God jou ken, maak mense nie meer saak nie..

Hoekom spandeer ek tyd daarop om van een verhouding na die volgende gebreekte een te swerf? Hoekom spaneeer ek 14 tot 16 ure ‘n dag aan ‘n werk wat my frustreer? Is dit nou regtig om my kinders ‘n droomlewe te gee, of is ek besig om iets aan iemand te bewys wat nie eers aandag gaan gee aan my poging nie?

Vroeg in Josef se lewe is hy die een wat dink dis awesome as sy boeties voor hom buig. 20 jaar later is hy die een op sy kniee, want hy besef God het hom die begeerte gegee om te heers, nie sodat mense voor hom kan buig nie, maar sodat hy mense kan beinvloed. ‘n Sekere status is daar sodat jy ‘n invloed op die mense om jou kan he – ‘n Heilige Gees invloed. Die Goddelike begeerte in Josef se lewe was om status te he sodat HY MENSE KON HELP DEUR HULLE TE DIEN.

Bid dat Jesus jou jou begeertes bekendmaak.Here, wys my watter kom van U af en watter nie. Ps 34. U Woord se dat ek allereers die Koninkryk van God moet soek, en U sal alle dinge vir my byvoeg. Here, ek vra dat U my sal wys watter gawes en droe U in my geplaas het, en hoe en wanneer ek moet luister, sodat U dit kan gebruik soos wat U wil.

Die menslike natuur en interpretasie is: YES YES YES, God gaan my gee wat ek wil he!!! O nee. God gaan jou gee wat HY WIL HE.

Met wysheid leer mens verstaan dat God aan my DIE REGTE BEGEERTE sal gee (impart). Ek gaan nie net mense wil impress nie, ek gaan hulle wil seen. Ek kan nie ‘n blessing wees as ek “impressive” wil wees nie.

Bid so: Here God ek wil U he. Ek wil U seen in my lewe he. Ek wil vrede en harmonie he, en ek wil he U moet gelukkig wees met wat ek doen. Here, ek wil nie net passievol wees nie. Ek wil ‘n DOELGERIGTE lewe he. Ek wil he dat wat ek doen. ‘n doel het en dat alles waardeur ek moet gaan, iets betekenisvol kan wees vir U koninkryk! Here, ek wil nie net populer wees nie! Ek wil U plesier!

So ek het die krag van interpretasie van Heilige Gees nodig om te verstaan HOE God vir my my hartsbegeertes wil laat waar kom.

2. Ek moet God vra om my te help om die verwerping in my lewe te interpreteer. Nie net deur die lens van wat ander mense aan my lewe gedoen het nie. Maar deur die lens van wat U aan My wil doen….

God se twee dinge: Julle het my verwerp, maar God het my beskerm. (Gen 43:5). Met ander woorde, toe ek 20 was, het mense my verwerp. Maar noudat ek 60 is, en laat gaan het van die verwerping en my eie gevoelens, nou weet ek dat wat mense verwerping noem, word deur God BESKERMING genoem. Jy sien, sommige van die mense wat jou verlaat het, was omdat God vir jou iets wou doen wat hulle nie kon nie, MAAR NET HY KON DOEN!!!Dit was nie dat jy vir die res van jou lewe moes ly nie! As hulle gebly het, sou jy nooit reg gewees het vir die volgende ding wat in jou lewe moes gebeur nie!!

3. Here, help my om my emosies te interpreteer! Want ek weet nie WAT ek voel nie, (veral vir mans). Jy sien, dis hoekom sekere mense in jou lewe is. Hulle is deur God daar gesit sodat hulle kan interpreteer wat jy eintlik voel of se as hy self nie weet wat jou emosie beteken nie. (Dis soos ‘n man wat sy longe uitgil op sy vrou omdat sy die huispaaiement se betaling by Netflix gedeponeer het, en die groceries se geld by die huispaaiement. Die ou is nie rerig so kwaad nie, hy is angsbevange oor wat van die gesin gaan word die maand. So ‘n geesgedrewe vrou verstaan haar man is nie eintlik vies vir haar nie, hy is regtig kwaad ir die ou wat dit durf waag het om so ‘n vet rekening te stuur 🙂 )

Miskien voel jy depressief. Maar dis nie depressie nie, Jy is uit jou wysie uit gefrustreer omdat jy vasgevang is in iets wat net wie werk nie en dis ‘n nuwe week van om met hierdie frustrasie te sit.

Josef weet dat interpretasies aan God behoort. Aan die een kant is hy emosioneel en hy huil en hy stuur almal weg voor sy gesig, maar andie anderkant besef hy die rede vir sy emosie. So, leef ek nou op die vlak van reaksie of op vlak van die oorsaak? As iemand vasgevang is in pornografie, het hy nou regtig meer seks by sy vrou nodig, of het hy ‘n gat in sy binneste wat net deur God gevul kan word, en hy soek by vrouens die vervulling en konneksie daarvoor? Dit vat tyd om te gaan sit en reflekteer. Tyd by God se voete. Tyd om te hoor wat is die oorsaak van die probleem.

4. Here, wys my wat is die voordele daarvan om met U gekonnekteer te wees.

Jy sien, Josef het mag gehad. Hy moes gaan sit en dink wat is die voordeel van hierdie mag. Was dit om sy broers te straf, of waarvoor was hierdie mag? Want mag kan ‘n leier toksies mak, dit kan regerings onderdrukkers maak, dit kan opressie in plaas van leiding veroorsaak. “Julle het my verkoop en weggestuur. Maar die hele tyd wat ek verneder was, en die rede hoekom ek nou op die verhoog sit, is nie sodat julle gestraf kan word nie, maar omdat God my posisie wil gebruik om vir julle te voorsien. Nie om julle terug te kry nie.” Miskien is dit tyd dat ons ophou om sekere situasies en gebeure en mense te sien as aanvalle, en herken dat dit daar is omdat God iets daardeur wil doen.

Dit is in jou SWAKHEID wat jy sterk is. Hou op daarmee om die situasie jou probleem te noem. Dit is in die situasie wat jou voordeel is. Paulus se dat hy oortuig is dat die moeilikheid van hierdie tyd glad nie eers die moeite werd is as dit vergelyk moet word met die glorie wat gaan volg nie. Want ek interpreteer my pyn deur die Gees van God. In die lig van die oorwinning wat Hy vir my wil gee. So ek gaan nie die situasie waarin ek is interpreteer deur my pyn nie, maar in die lig van God se doel met dit waar ek nou is.

5. In die middel Here – hoe lank sit ek nog in die middel van die proses?

Mens moenie net interpreteer wanneer dinge beter is nie. Maar oook wanneer jy in die middel is. Die mees deurgaande leuen in Josef se lewe was dat mense hom verlaat het. En tog was die mees deurgaande waarheid in sy lewe: “Die Here was MET Josef”. Dis nie iets wat mens altyd VOEL nie. Dis nie iets wat mens altyd kan BEWYS nie. Mens het nie altyd FEITE om dit te staaf nie. Maar weet jy wat? WE DONT WORK ON FACTS. WE WORK ON FAITH.

Kom ons leer Heilige Gees nog beter ken!

Herstel Hart en Huis

Daar is so baie woorde en opinies wat uitgaan oor die wereld, politiek, die eindtyd ensovoorts.

Maar wat van die naaste probleem?

Dit wat in jou huis aangaan?

Partykeer is mens nie eers lus om nog een keer te luister na die krisisse om jou nie – jy smag net daarna dat jou kinders ophou baklei of dat die familie een keer met mekaar kan praat sonder om vingers te wys na mekaar. En dis baie belangrik, want hoe moet die hele wereld regkom as daar onenigheid reg onder ‘n mens se se neus is?

Ek weet nie van jou nie, maar ek eet liewers marmite op roosterbrood en sonder Checkers margarien as om een oggend met onenigheid rondom my te sit. En toe kom ek af op die volgende boodskap. Ek wil dit graag met jou deel, want vanoggend toe ek gaan draf het (jip, met my masker aan), hoor ek die volgende vraag: “Ek deel so baie met jou. Wanneer deel jy bietjie uit wat jy kry?” Dis met ‘n glimlag gevra, maar dit maak mens vasbeslote om iets te doen.

Hier volg ‘n verkorte artikel, vryelik vertaal in Afrikaans, oorspronklik geskryf deur Jamie Rohrbaugh van “In His Presence.com”. Dit resoneer in my hart. Om die waarheid te se, hierdie was die eerste woord wat ek gekry het toe ek die Here ontmoet het in 1998. Die Here het my HERSTEL belowe van alles wat gebreek het.

Joel 3:25 ” Die Here se: Ek sal HERSTEL wat julle deur die stropersprinkane, die snysprinkane, die swermsprinkane en die jong sprinkane verloor het. Ek het hierdie groot, vernietigende leer teen julle gestuur. Julle sal weer al die kos kry wat julle begeer. Julle sal die Here julle God LOOF wat hierdie wonders vir julle moontlik maak. My volk sal nooit weer so in die skande kom nie. Julle sal weet dat ek onder my volk Israel teenwoordig is. Daarna sal Ek my Gees op ALLE MENSE uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle oumense sal drome droom. Julle jongmense sal visioene sien. In die tyd sal Ek my Gees selfs op SLAWE EN SLAVINNE uitstort. Ek sal wonders in die hemel en op die aarde laat plaasvind: bloed, vuur en rookkolomme. Die son sal donker word en die maan bloedrooi. Dit sal gebeur VOOR die groot en verskriklike dag van die Here aanbreek. ENIGE persoon wat tot die Here bid, SAL GERED WORD. Die mense wat ONTSNAP sal op die Sionsberg en in Jerusalme wees, net soos die Here ges het. Hulle sal tussen die oorlewendes wees wat die Here geroep het.”

Dit voel so asof mens nou op die toppunt sit van alles wat die ashoop kon voorstel. As daar nie iets is in die huis wat kan breek nie, dan kom Covid-19 sy draai maak.

En om hierdie rede deel ek die volgende woord met jou. Sodat jy kan sien dat dinge in siklusse werk. God beloof altyd herstel – want Hy is ‘n God van Hoop. Lees maar jou Bybel. Aan die einde van elke boek, word die boek geeindig met hoop. Dis net skrywers van morbiede verhale wat almal laat doodgaan aan die einde.

Hierdie sal ‘n jaar wees waarin God jou heelmaak deur dit wat jy self doen. Hy sal jou leer wat jy moet doen om gesond te word na liggaam, siel en gees. Baie toetse wat jy in die verlede geskryf het, is verby. Die grootste toets wat jy ooit moes deurstaan, was hart chirurgie. Jy moes baie maal kyk of JOU hart reg is – en jy het jouself gedurig ondervra. Nou het jy genoeg tyd op dit spandeer. Jy het lank genoeg in die donkerkamertjie gesit en jouself kruisondervra. Dis nou tyd vir iets nuuts.

Jy sal vinnig gesond word, as jy:

Dit doen wat die Here jou roep om te doen. Skryf, kospakkies uitdeel, liefde gee vir stout kinders, geduld he met moeilike en siek oumense.

VOLG DIE BEGEERTE VAN JOU HART, naamlik om aan die Here gehoorsaam te wees in alles wat jy doen, en die beginsel van liefde vir jou medemens uit te leef. (Jesaja 58 v 8)

Dan sal jy genesing sien. Jy het meer as wat jy ooit kan dink, en jy sal aanhou om alles te ontvang wat ek vir jou het as jy dieper en nader na my toe kom. Glo in My vir groter en meer!

Jou herstel sal vinnig en seker wees.

Jy weet alreeds wat jy moet doen, maar nou sal die wil om dit te doen volg. Volg jou begeerte om aan My gehoorsaam te wees, wees verseker dat jy ander onnodige dinge uit jou skedule kan skuif sonder dat daar enige negatiewe reperkussies sal wees. Wees gehoorsaam aan My, en aan My alleen. Bestuur jouself goed en herstel:

– Jou gesondheid

– Jou geestesgesondheid (nie dat jy mal is nie, maar jy was al ‘n paar keer amper histeries)

– Neem beheer van jou skedules

– Kry jou vrede en kalmte terug in die middel van chaos.

Chaos verlaat jou nou; jy het jou deel van chaos gehad. 

As gevolg van die chaos wat jy oor die laaste 3 jaar ervaar het, weet jy dat dit moontlik is om in chaos te leef, maar dit is beslis nie aangenaam nie. Niemand geniet dit nie. Jy kan in plaas daarvan ‘n lewe van vrede geniet, en nou sal God jou help om hierdie vrede te manifesteer. Jou kalender gaan nie hierdie jaar so baie dinge kan akkomodeer soos in jare vantevore nie. Hierdie vermindering van kapasiteit kom van MY. Moenie bang wees nie, dit beteken nie jy sal minder effektief wees nie. Om besig te wees vir die saak om besig te wees is nie ‘n goddelike ding nie.

Brue word herstel en weer opgelig – die mure word herbou wat afgebreek is.

Jy sal vind dat jy gedurende die eerste drie maande van die jaar meestal by jou huis was. Dit is eenvoudig omdat jy gesalf is om by die huis te bly. Ek is besig met genesing en herstel van dinge op fondasievlak, en ek het jou nodig om in jou huislike omgewing te wees om dit te doen.

Laat my toe om in hierdie seisoen ‘n heining van beskerming rondom jou te wees, en jou te beskerm onder my vlerke.

My beskerming lyk prakties as volg:

 • Jy sal vind dat jy ekstra tyd het met My
 • Dat jy dikwels nie vrede gaan ervaar daarmee om ekstra dinge in te pas in jou skedule nie
 • Daar gaan nie ‘n deurlopende vloei van “besigwees” wees nie
 • En jy sal vind dat jy heelwat meer moet rus.

My heinings van beskerming rondom jou is ‘n heining van genesing. Dis ‘n heining van rus en vrede. Kyk uit vir my of te voorsien vir jou in maniere om te rus wat beter en groter is as wat jy vir jouself sou kon voorsien.

Ek bestraf die vernietiger ter wille van jou.

Ek salf jou om veranderings te maak wat jy nog altyd wou maak. My oortuiging het jou hart bereik en jy staan nou op goeie grond. Jy sien My ewigheidsdoelwit en jy kan hierdie veranderinge nou in stand hou. (Is dit nie goeie nuus vir die van ons wat al jare sukkel om bv ‘n gesonde eetplan in stand te hou nie? Ekself vind dat ek hierdie jaar baie makliker my luste vir lekker kos in bedwang kan hou).

Hierdie is die tyd wat jy alle kompromiee met ongesonde gewoontes kan opgee. Jy sal vind dat Ek jou lewe suiwer en reinig as jy met My saamwerk.

Jy sal egter ook ‘n goeie rentmeester moet wees van My salwing. Ek gaan nie besluite VIR jou maak nie – dit is hoog tyd dat jy op jy eie twee voete staan en besluit om my te vereer en te leef vir My ewige doelwitte. Hierdie dinge is nie te hard vir jou om te doen nie, dis naby aan jou, in jou hart en in jou mond.

Die vyand het probeer om jou eie gewoontes te gebruik om jou te verwoes.

Jy sal ondervind dat ek die volgende lagie van die seer en wonde in jou lewe aftrek. Soos wat jy elke dag op My fokus, sal die seer en die wonde waarvan jy nie eers bewus was nie wegval, en jou daaglikse lewe sal meer doelgerig raak.

Ek herstel nou jou fondasies.

As die fondasies verwoes word, wat kan die regverdige doen? Jy moet sorg dat jou fondasie ordentlik geset is en in goeie toestand. Jou fondasies is absoluut geskud in die laaste drie tot vyf jaar. Terwyl jy nog staande is – dis as jy op die rots gebou is, en die Rots is Ek – mag daar dalk nog krake in jou fondasie wees. Fondasie krake word gewoonlik veroorsaak deur stres-frakture, op hulle beurt weer veroorsaak deur tektoniese aardskuddings in die atmosfeer en daaglikse lewe rondom jou. Moet nie vrees nie. Hierdie stres frakture mag nou seermaak, maar ek sal nie toelaat dat jou voet geskuif word nie. 

Dis jou jaar van Heling en om te ontvang. 

Hierdie is die volgende komponente wat Ek in jou genesing inbou hierdie jaar:

 • Baie tyd saam met My
 • Rus in jou besige skedule
 • Prioritisering van jou skedule
 • Oefening en goeie gesondheidskeuses
 • Stilte
 • En om jouself te omring met goddelike vriende wat in die selfde laning as jy hardloop – nie om noodwendig al die tyd saam met hulle te wees nie, maar om in kontak met hulle te wees en jou lewe met hulle te deel. 

Jy het nou die geleentheid om die Hemel sien soos jy dit nog nooit vantevore gesien het nie. 

Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, hierdie is nie ‘n slegte ding nie. Dis ‘n funksie van rus. Wanneer jy rus en in die Gees is op die dae van die Here (en elke dag is ‘n dag van die Here) , kan ek jou roep om op te kom na hier waar Ek is. Vertrou My vir hemelse ervarings soos wat jy nog nooit vantevore gehad het nie, bv 

 • Die hoor van engelesang
 • Visioene en drome van die Hemel en van My troon kamer af
 • Om gesprekke te hoor wat ek met my Seun Jesus en met die Heilige Gees het
 • Om musiek van die hemel af te hoor wat nog nooit gehoor of gespeel is op die aarde nie
 • Dat Ek jou in persoon sal besoek. 

Hierdie dinge is eintlik normaal vir gelowiges, en Ek wil hê dat dit weer ‘n normale deel sal word van jou geloof, dat jy My sal vertrou daarvoor…

Ek het vir jou pragtige gereedskap gegee vir hierdie jaar.

Sommige van hierdie gereedskap is vir jou onbekend en jy weet nie eers hoe om dit te gebruik nie. Moenie bang wees nie; leer hoe om dit te gebruik! Jy kan dit doen; Ek is altyd met jou om jou te help leer! Hierdie gereedskap was die begeertes van jou hart, en jy het jouself verlustig en verbly in My; daarom het Ek dit vir jou gegee – en dit was my plesier om dit aan jou te gee!

So gebruik hierdie gereedskap! Leer om met hierdie instrumente te werk! Ek het dit vir jou voorsien uit My stoorkamers. 

Ek wil jou bemoedig om die pragtige dinge wat Ek vir jou gegee het, te omhels. 

Moenie dat jou hart dit begin aanbid nie, en moenie dat dit die skatkamer van jou hart word nie. Hou My as jou grootste skat en grootste vreugde. Maar jy moet ook leer om die gawes en geskenke wat ek aan jou gee, te waardeer. Hoe kan jy meer van die Hemel ontvang wanneer jy jou eerste geskenke uit die Hemel van die hand wys? As Ek vir jou intree-vlak geskenke gee uit die Hemel, en jy dit van die hand wys omdat dit te spesiaal of te mooi is vir jou, hoe kan ek beter en groter aan jou gee?

Daar is ‘n progressie in die ontvang van gawes, en ook in die uitdeel van gawes in die Koninkryk. 

‘n Mens begin deur kleiner geskenke te gee. Jy leer dan gaandeweg om dinge van groter waarde weg te gee. ‘n Mens gee eers klein dankoffers, en soos tyd verloop gee jy groter en groter. Dit gebeur omdat jou rentmeesterskap toeneem, en die vlak van jou verantwoordelikheid ook vergroot. 

Maar die ontvanger moet strek om te ontvang op dieselfde wyse as wat die gewer moet strek om te gee. 

As ek aan jou iets spesiaal wil gee en jy het nie waardering daarvoor nie, hoe kan Ek aanhou om dit te doen? My Woord leer jou om nie heilige dinge voor die honde te gooi nie; met ander woorde, moenie jou beste gawes gee aan die mense wat dit nie kan waardeer nie. Hierdie prinsiep werk vir My ook! Ek bly by My Woord, My Woord is ‘n manifestasie van Myself. Ek kan niks anders doen as wat My Woord sê nie!

Met ander woorde, as jy meer van My wil hê, waardeer dit wat Ek jou gegee het!

Sê dankie vir My en se seën My vir dit wat Ek vir jou gegee het. Gebruik dit wat jy ontvang het. Seën wat ek jou gegee het, en sorg mooi daarvoor. As jy respek het vir die geskenke wat ek in jou hande geplaas het vanuit die stoorkamers van die Hemel, sal jy vind dat Ek jou meer en meer gawes sal gee. 

Ek wil die stoorkamers van die hemel op jou uitgooi hierdie jaar.

Die stoorkamers van die hemel is tot oorlopens toe vol, en Ek het baie meer pragtige dinge in my hart wat ek hierdie jaar wil skep. Ek het spasie nodig in My stoorkamers! Ek het jare en jare se waarde van geskenke wat op hope gepak staan – gawes wat jy tot nou toe nie kon ontvang nie, alhoewel Ek jou al so hard probeer oortuig het, so baie maal, net om dit te ontvang! Ek wil VANDAG nog hierdie dinge op jou uitgooi – dinge wat geen oog gesien, geen oor van gehoor het, en wat nog nie in die hart van ‘n mens opgekom het nie – dis dinge wat Ek vir jou wil doen! So VRA My! Vra My daaglikse dinge soos:

 • Stort vandag al U gawes op my uit, PLUS jare se waarde van gawes wat nog uitstaande is vir my, asseblief Vader
 • Here, doen vir my die dinge vandag wat ek nie eers in my wildste drome kan begryp nie
 • Here, gee my asseblief die gawes wat Ek nie eers van weet, of weet om voor te vra nie 

Dit is My plesier om aan julle die Koninkryk te gee, en Ek het ‘n instrument nodig om kreatiwiteit te kanaliseer. . . My kreatiwiteit is ‘n dryfkrag! Ek skep nog daagliks, en Ek verlang om My kreatiwiteit namens jou te gebruik! 

Bid hierdie gebed oor jouself hierdie jaar: 

“Here, beoefen U kreatiwiteit deur My”.

Gee My permissie om weer te skep in jou lewe deur jou gebed. Laat My toe om dinge in jou lewe te vervaardig deur die krag van My Gees – dinge wat jy nie eers in jou verbeelding kan bedink nie. Vra My om hierdie daagliks te doen, en jy sal verstom staan oor wat ek doen. Ek sê weer, jy sal verstom wees oor wat ek doen. Absoluut verstom oor die krag van my kreatiwiteit in jou lewe!

Ek is LIEF vir jou My kind. Jou beker loop oor, en jy weet dit nie eers nie. Jy het meer as wat jy weet, en jy sal dit aanhou ontvang. Jy sal alles ontvang wat Ek vir jou het as jy deurdruk in My en rus en my glo vir groter en beter in jou lewe. 

Mag hierdie boodskap ook so baie met jou praat soos met my. Bid dit oor jouself, en mag jy geseënd wees meer as wat jy ooit verwag het.